Firma Inspires sp. z o.o uzyskała certyfikację SUS 2.0.


W dniu 10.06. firma Inspires sp. z o.o. pozytywnie przeszła audyt certyfikujący w nowym standardzie Usług Szkoleniowo Rozwojowych SUS 2.0.

System ten określa wymagania wobec firm szkoleniowo-rozwojowych w zakresie przygotowania, realizacji i ewaluacji oferowanych usług.
Nowy Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 jest standardem zarządzania i świadczenia usług.

SUS 2.0. Spełnia wymagania systemu zapewnienia jakości dla firm szkoleniowo-rozwojowych, które są zainteresowane wpisem do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) (dawniej Rejestr Usług Rozwojowych – RUR) i świadczeniem usług dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem Regionalnych Programów Operacyjnych.