Pozytywna decyzja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie organizacji szkoleń „Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym”


Firma Inspires sp. z o.o. uzyskała pozytywną decyzje Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zatwierdzenia programów szkoleń:

  • 280 godzinne szkolenie dla opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym
  • 80 godzinne szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

Odbycie powyższych szkoleń daje prawo do wykonywania zawodu !

Zapraszamy do zapisów  na info@inspires.pl

Decyzja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej