Uwaga!

Szykują się zmiany Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków !