O firmie

Firma powstała z myślą o wykorzystywaniu własnego doświadczenia, potencjału i możliwości, jakie daje rynek w obszarze doradztwa biznesowego. Dysponujące szeroką wiedzą i doświadczeniem w zakresie kompleksowej obsługi doradczej przedsiębiorstw, instytucji publicznych oraz organizacji społecznych. Działamy na rynku lokalnym, ogólnopolskim jak i międzynarodowym. Współpracujemy ze specjalistami w zakresie:

  • pozyskiwania środków w ramach funduszy unijnych, w tym w zakresie przygotowania wniosków aplikacyjnych oraz doradztwa i wsparcia w obszarze realizacji projektów (inwestycyjnych, szkoleniowo-doradczych)
  • analiz biznesowych, planów strategicznych dla przedsiębiorstw
  • inicjowania i współpracy międzysektorowej
  • działań społecznościowych, lokalnych jak i ogólnopolskich zmierzających do wsparcia zarówno społeczności jak i przedsiębiorców
  • działań inicjujących rozwiązania innowacyjne, technologiczne dla sfery biznesu

Prowadzimy:

  • Instytucję Szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
  • Niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego
  • Agencję zatrudnienia