Pozyskiwanie środków unijnych

Zajmujemy się kompleksową usługą pozyskania i wykorzystania środków unijnych. Nasz zespół odpowiada za każdy etap realizacji projektów od momentu wyszukania aktualnych źródeł finansowana, przyporządkowania ich do potrzeb naszego klienta, po sporządzenie dokumentów aplikacyjnych na dany konkurs (procedurę przygotowawczą negocjacyjną jak i odwoławczą), złożenie dokumentów do odpowiedniej instytucji odpowiedzialnej za dany nabór, następnie przygotowanie całej dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu, nadzór i kontrolę nad realizowanym projektem.

  • wyszukiwanie źródeł finansowania
  • sporządzanie wniosków aplikacyjnych
  • nadzorowanie i kontrola realizowanych projektów
  • pomoc w realizacji projektu, w tym pomoc przy procedurach wyboru wykonawcy lub dostawcy
  • rozliczanie projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji projektu,
  • kompleksowe zarządzanie projektem