Fundacja INSPIRES

Fundacja została powołana w październiku 2023r. i zarejestrowana w listopadzie 2023r. z inicjatywy Spółki z o.o. INSPIRES. INSPIRES Sp. z o.o. powołała fundację w celu realizacji zadań społecznych, niezbędnych do rozwiązania kluczowych problemów społeczno-gospodarczych, na podstawie których zostały określone cele statutowe Fundacji.

Zapraszamy do współpracy i realizacji wspólnych inicjatyw:

Zespół Fundacji INSPIRES

Statut Fundacji